Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Uw naam
Uw mailadres

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

meubelatelierrenéhermanns# verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van gegevens

meubelatelierrenéhermanns# verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meubelatelierrenehermanns.nl.
meubelatelierrenéhermanns# zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

meubelatelierrenéhermanns# neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies

meubelatelierrenéhermanns# gebruikt cookies zodat de vormgeving en inhoud van de site afgestemd kan worden op de bezoeker. Het is door deze cookies mogelijk video’s te tonen op de site en om functies voor social media aan te bieden.

Google Analytics

meubelatelierrenéhermanns# gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Contact

Mocht u overhoop iets tegen komen dat u doet twijfelen over de gang van zaken bij meubelatelierrenéhermanns# rondom persoonsgegevens, laat het ons weten via info@meubelatelierrenehermanns.nl dan maken wij hier onmiddellijk werk van.